0Item(s)
0 0

Kenali Spiritual Hypno-Motivation

Product Code EA2013
Product Name: Kenali Spiritual Hypno-Motivation
Category: AAA Penulis
Date Created: March 8, 2019 1:29:06 PM
Original Price: USD 6.00
After Discount: USD 3.00

Kenali Spiritual Hypno-Motivation

Ebook Kenali Spiritual Hypno-Motivation (SHM) ini adalah sebuah penulisan yang berteraskan model modul yang telah di buat oleh penulis. Buku ini menceritakan tentang konsep ilmu iaitu hipnonis yang mana berkaitan dengan memprogramkan minda separa sedar supaya lebih fokus.

Penulis mengabungkan asas motivasi supaya pembaca dapat mengguna pakai dalam realiti kehidupan supaya digilap potensi supaya lebih positif serta dinamik dalam sudut pemikiran.

Penulis juga tidak meninggalkan konsep ketuhanan di dalam ilmu perkongsian ini, kerana setiap ilmu datangnya dari tuhan yang berkuasa.

Oleh itu SHM ini adalah penulisan menceritakan sejarah, makna, peranan dan proses bagaimana boleh di gunakan dalam kehidupan.