0Item(s)
0 0

Perbezaan Fungsi HRM & HRD

Product Code EA2018
Product Name: Perbezaan Fungsi HRM & HRD
Category: AAA Penulis
Date Created: April 10, 2019 2:28:24 PM
Original Price: USD 6.25
After Discount: USD 5.00

Perbezaan Fungsi HRM & HRD

Berdasarkan pengalaman sebagai Pegawai Tadbir Awam kerajaan dan graduan Sarjana Muda Sains Pembangunan Sumber Manusia serta Sarjana Sains Pembangunan Sumber Manusia dari Universiti Putra Malaysia, saya dapati ramai dikalangan pengurus-pengurus organisasi kerajaan dan swasta tidak memahami dan keliru perbezaan antara Pembangunan Sumber Manusia (HRD) dan Pengurusan Sumber Manusia (HRM). Semuga dengan penulisan buku ini akan dapat memberi manfaat kepada semua pengurus-pengurus organisasi kerajaan, ketua-ketua pegawai eksekutif syarikat swasta dan para pelajar-pelajar univerasiti yang mengambil jurusan kedua-dua bidang ini.

Apabila kita bercakap tentang soal Pembangunan Sumber Manusia pastinya kita tidak akan dapat lari dari terus berbicara soal tentang pembangunan organisasi ataupun negara sama ada dalam aspek pembangunan fizikal mahupun kerohanian sumber tenaga yang ‘mengisi’ sesebuah ataupun organisasi ataupun negara tersebut. Anda wajib membaca tulisan saya ini.